Przystań

Miłosierdzia

02 października 2023
Pòniedzôłk, 2 rujan 2023

Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Mt 18, 1-5. 10) Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego

 

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?»

 

On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.

 

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia