Przystań

Miłosierdzia

20 września 2021
Pòniedzôłk, 20 séwnik 2021
Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 8, 16-18) Przypowieść o lampie

Jezus powiedział do tłumów:

 

«Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.

 

Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia