Przystań

Miłosierdzia

21 marca 2022
Pòniedzôłk, 21 strëmiannik 2022

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 4, 24-30) Jezus został posłany do wszystkich ludów

 

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze:

 

«Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».

 

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia