Przystań

Miłosierdzia

22 lutego 2021
Pòniedzôłk, 22 gromicznik 2021
Święto katedry św. Piotra Apostoła
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 16, 13-19) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego
 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”

 

A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.

 

Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”

 

Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

 

Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia