Przystań

Miłosierdzia

24 kwietnia 2023
Pòniedzôłk, 24 łżëkwiôt 2023

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

(J 12, 24-26) Ziarno, które wpadłszy w ziemię, obumrze, przynosi plon obfity

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia