Przystań

Miłosierdzia

24 maja 2021
Pòniedzôłk, 24 môj 2021
Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 19, 25-27) Oto Matka twoja
 

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

 

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”.

 

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia