Przystań

Miłosierdzia

25 lipca 2022
Pòniedzôłk, 25 lëpińc 2022

Święto św. Jakuba, apostoła

 

(Mt 20, 20-28) Kielich mój pić będziecie

(Mt 12, 38-42) Znak Jonasza

 

Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.

 

On ją zapytał: «Czego pragniesz?».

 

Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

 

Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?».

 

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

 

On rzekł do nich: «Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

 

Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci.

 

A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia