Przystań

Miłosierdzia

26 lutego 2024
Pòniedzôłk, 26 gromicznik 2024

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 6, 36-38) Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

 

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia