Przystań

Miłosierdzia

26 lipca 2021
Pòniedzôłk, 26 lëpińc 2021
Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny
 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mt 13, 31-35) Przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie
 

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:

 

«Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach».

 

Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło».

 

To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia