Przystań

Miłosierdzia

27 września 2021
Pòniedzôłk, 27 séwnik 2021
Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 9, 46-50) Nauka pokory
 

Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: «Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki».

 

Wtedy przemówił Jan: «Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus mu odpowiedział: «Przestańcie zabraniać; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia