Przystań

Miłosierdzia

09 sierpnia 2021
Pòniedzôłk, 9 zélnik 2021
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 25, 1-13) Przypowieść o dziesięciu pannach
 

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

 

«Królestwo niebieskie podobne jest do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.

 

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.

A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”.

 

Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto.

 

W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam”.

 

Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”.

 

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia