Przystań

Miłosierdzia

18 lipca 2021

Potrzebujemy w życiu Boga, a on nas nie zostawia. Jest z nami w każdej sekundzie naszego życia. Tak jak tłum pragnął słuchać Jezusa, tak i my dzisiaj musimy pragnąć żyć Słowem Bożym. Tylko tyle i aż tyle wystarczy, aby Bóg mógł działać w naszym życiu. 


Błogosławię Ci, aby twoje serce zawsze pragnęło Bożej miłości i było otwarte na Jego działanie. 

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia