© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Powołanie Mateusza (Lewiego) pokazuje, że Pan Jezus nikogo nie wyklucza z przestrzeni miłosierdzia i przebaczenia, bo wierzy w człowieka, w jego przemianę. Błogo➕sławię Ci, by Twojemu życiu towarzyszyła nieustanna przemiana.

16 stycznia 2021

Przystań

Miłosierdzia