Prawosławni przerażeni skalą konwersji dokonujących się za przyczyną dzisiejszego patrona, św. Jozafata Kuncewicza, nazwali go „duszochwatem”, czyli łowcą dusz.

Błogosławię, By Pan na wieczność złowił i Twoją duszę.

12 listopada 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia