Przystań

Miłosierdzia

19 grudnia 2021

Prośmy Maryję, by uczyła nas dziękczynienia i zadziwienia hojnością i dobrocią Boga oraz powierzania wszystkiego Jego miłosierdziu. Wraz z Maryją uwielbiajmy Boga i dziękujmy Mu za dary, którymi nieustannie obdarza każdego człowieka i cały świat. 

Niechaj Bóg was odnowi i da wam zbawienie.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia