Przystań

Miłosierdzia

06 listopada 2022

Przed nami wizytacja kanoniczna

Bardzo ważnym wydarzeniem dla naszej Wspólnoty Parafialnej będzie przewidziana w prawie Kościoła wizytacja kanoniczna, która odbędzie w sobotę i niedzielę,12 i13 listopada br. Przeprowadzi ją Ks. Bp Piotr Przyborek. Biskup odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary.

 

„Wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca.

 

Wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, nr 46).

 

Program wizytacji

Sobota  – 12 listopada

18.00 –  Oficjalne przywitanie i Msza św. pod przewodnictwem JE Ks. bp Piotra Przyborka z udziałem przedstawicieli poszczególnych grup duszpasterskich działających przy parafii (Liturgiczna Służba Ołtarza, Żywy Różaniec, Apostolat Margaretka, Grupa św. Ojca Pio, Czciciele Szkaplerza św., Kościół Domowy, Zespół „Soli Deo”, Schola dziecięca "Dzieci Faustyny", Chór "Misericordias Domini Cantabo)

19.15 – Spotkanie z grupami duszpasterskimi w domu parafialnym (odczytanie sprawozdań grup podczas wspólnej agapy)

 

Niedziela   – 13 listopada

08.00 – Msza św. z homilią Ks. bp Piotra Przyborka

09.30 – Wizytacja biura parafialnego (podpisanie ksiąg parafialnych)

10.00 – Suma parafialna pod przewodnictwem Ks. bp Piotra Przyborka (z udziałem chóru parafialnego "Misericordias Domini Cantabo”)

11.30 – Msza św. dla dzieci z homilią  Ks. bp Piotra Przyborka  (z udziałem scholii Dzieci Faustyny oraz dzieci pierwszokomunijnych)

13.00 – Msza św. w kościele filialnym św. Jana Chrzciciela w Sławutowie z homilią Ks. bp Piotra Przyborka  (Po Mszy św. Ks. Biskup odwiedzi osobę chorą w parafii)

16.00 – Spotkanie na plebanii z rodzicami ks. Pawła Pieper i ks. Mariusza Kunickiego  

18.00 – Msza św. z  homilią Ks. bp Piotra Przyborka (z udziałem kandydatów do sakramentu bierzmowania oraz zespołu młodzieżowego „Soli Deo”)

Ok. 19.15 – 19.30  - Spotkanie z kapłanami dekanatu Puck – zakończenie wizytacji kanonicznej

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia