Przeżywamy dziś święto Przemienienia Pańskiego. Pan Jezus podchodzi i do Ciebie, podobnie jak do uczniów na górze, i mówi: „Wstań, nie lękaj się”.
Błogosławię na uchwycenie się mocno Jego dłoni i na mądrość, by prosić Pana, aby pomógł Ci podnieść się z Twoich lęków i duchowej niemocy.

06 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia