Przeżywamy dziś święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

Błogosławię na to, abyście jak najczęściej korzystali z ich niebiańskiej pomocy.

29 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia