Przystań

Miłosierdzia

26 czerwca 2021

Setnik, bohater dzisiejszej Ewangelii mówi do Pana Jezusa: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo…”

Błogo➕sławię Wam, byście zawsze byli otwarci na słowo Boga.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia