© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Słowo Boże ma moc zmiany ludzkich serc. Z łatwością potrafi wyrzucić złego ducha, ale również skruszyć najbardziej zatwardziałych grzeszników. Jest w stanie uzdrowić każdego człowieka. Słowo Przedwieczne, które stało się Ciałem.

Błogosławię Wam, aby Słowo Boże rodziło w was wiarę.

31 sierpnia 2021

Przystań

Miłosierdzia