Przystań

Miłosierdzia

18 lutego 2021

Słyszymy dziś słowa Pana: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”

Błogo➕sławię Cię, by Twoje serce zawsze było wolne i gotowe tracić wszystko ze względu na Jezus.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia