Przystań

Miłosierdzia

01 czerwca 2024
Sobòta, 1 czerwińc 2024

Wspomnienie św. Justyna, męczennika

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

(Mk 11, 27-33) Skąd pochodzi władza Jezusa

 

Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?»

 

Jezus im odpowiedział: «Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi».

 

Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „Z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” Powiemy: „Od ludzi”». Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy».

 

Jezus im rzekł: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia