Przystań

Miłosierdzia

05 lipca 2020
Sobota 11 lipca 2020
Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 19, 27-29) Porzucić wszystko dla Chrystusa
 
Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?». Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy».
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia