Przystań

Miłosierdzia

13 czerwca 2020
Sobota 13 czerwca 2020
Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

 

Pan Jezus jak zwykle jest konkretny i radykalny: "Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie."

Błogosławię na życie w prawdzie.

 
Patroni: Św. Antoni „od zagubionych osób i rzeczy” oraz ubogich.
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 5, 33-37) Zakaz przysięgania
 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym.

 

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia