Przystań

Miłosierdzia

14 października 2023
Sobòta, 14 rujan 2023

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 11, 27-28) Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

 

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».

 

Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia