Przystań

Miłosierdzia

15 maja 2021
Sobòta, 15 môj 2021
Dzień powszedni
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 16, 23b-28) Opuszczam świat i idę do Ojca
 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.

 

Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga.

 

Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia