Przystań

Miłosierdzia

15 października 2022
Sobòta, 15 rujan 2022

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 12, 8-12) Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.

 

Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia