Przystań

Miłosierdzia

18 kwietnia 2020
Sobota 18 kwietnia 2020
Sobota w oktawie Wielkanocy
Wydarzyło się: w 1993r. Jan Paweł II beatyfikował siostrę Faustynę Kowalską
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 16, 9-15) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
 

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary.

 

Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.

 

W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.

 

I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia