Przystań

Miłosierdzia

02 grudnia 2023
Sobòta, 2 gòdnik 2023

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 21, 34-36) Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

 

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia