Przystań

Miłosierdzia

01 maja 2020
Sobota 2 maja 2020
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
 
Patroni: Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski, główna patronka Polski
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 19, 25-27) Oto Matka twoja
 

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

 

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

 

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia