Przystań

Miłosierdzia

21 maja 2022
Sobòta, 21 môj 2022

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

(J 15, 18-21) Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.

 

Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia