Przystań

Miłosierdzia

25 czerwca 2022
Sobòta, 25 czerwińc 2022

Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 2, 41-51) Maryja wiernie chowała wszystkie wspomnienia w sercu

 

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.

 

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

 

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».

Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca»? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

 

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.

 

A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia