Przystań

Miłosierdzia

25 kwietnia 2020
Sobota 25 kwietnia 2020
Święto św. Marka ewangelisty, II Tydzień Wielkanocny
Patroni: Św. Marek Ewangelista
 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 16, 15-20) Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
 
Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie».

 

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia