Przystań

Miłosierdzia

26 września 2020
Sobota, 26 września 2020
Wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana oraz Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 9, 43b-45) Druga zapowiedź męki
 
Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia