Przystań

Miłosierdzia

28 listopada 2020
Sobota, 28 listopada 2020
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 21, 34-36) Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie
 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

 

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia