Przystań

Miłosierdzia

27 marca 2020
Sobota 28 marca 2020
Sobota, IV Tydzień Wielkiego Postu
Wydarzyło się:
ur. św. Teresa z Ávili , hiszpańska zakonnica, mistyczka (1515 r.)
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
J 7, 40-53 Spory około osoby Jezusa
 

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: To jest Mesjasz. «Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.

 

Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: Czemu go nie pojmaliście?

 

Strażnicy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek.

 

Odpowiedzieli im faryzeusze: Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty

.

Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?

 

Odpowiedzieli mu: Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei

.

I rozeszli się – każdy do swego domu.

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia