Przystań

Miłosierdzia

30 września 2023
Sobòta, 30 séwnik 2023

Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 9, 43b-45) Druga zapowiedź męki

 

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia