Przystań

Miłosierdzia

05 lutego 2022
Sobòta, 5 strëmiannik 2022

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 5, 27-32) Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników

 

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł.

 

Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?»

 

Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia