Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny oraz wspomnienie św. Norberta, biskupa
 
Patroni: Św. Norbert
 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 12, 38-44) Jałmużna ubogiej wdowy
 

Jezus, nauczając rzesze, mówił:

 

«Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok».

 

Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.

 

Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie».

 
Sobota 6 czerwca 2020
06 czerwca 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia