Przystań

Miłosierdzia

08 października 2022
Sobòta, 8 rujan 2022

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 11, 27-28) Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

 

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».

 

Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia