Przystań

Miłosierdzia

09 października 2021
Sobòta, 9 rujan 2021
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 11, 27-28) Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
 

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».

 

Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia