Przystań

Miłosierdzia

04 listopada 2021

Spoglądając na słowa dzisiejszej Ewangelii nie od strony Boga, ale od strony człowieka możemy zauważyć, że jest to przypowieść o każdym z nas. Gdyż każdy z nas popełnia grzechy, które oddalają nas od Boga. Dlatego za każdym razem gdy przystępujemy do sakramentu pojednania, Bóg cieszy się, gdyż odnalazł owcę, która Mu zaginęła. 

Błogosławię Wam, aby Bóg nauczył was przebaczać, tak jak On przebacza. 

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia