Przystań

Miłosierdzia

14 października 2020
Środa, 14 października 2020
Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 11, 42-46) Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów
 

Jezus powiedział:

 

«Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie pomijać. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą».

 

Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: «Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz». On odparł: «I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia