Przystań

Miłosierdzia

22 kwietnia 2020
Środa 22 kwietnia 2020
Dzień Powszedni, II Tydzień Wielkanocny
 
 
Patroni: Św. Kajus
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 3, 16-21) Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony
 

Jezus powiedział do Nikodema:

 

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

 

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

 

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia