Przystań

Miłosierdzia

09 września 2020
Środa, 9 września 2020
Wspomnienie św. Piotra Klawera, prezbitera
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 6, 20-26) Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom
 

Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:

 

«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.

 

Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.

 

Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.

 

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.

 

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.

 

Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.

 

Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.

 

Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia