Stara chrześcijańska legenda opowiada, że pewien święty mistyk, wielki czciciel Matki Bożej, każdego roku 8 września słyszał, jak w niebie śpiewają aniołowie. Pytał Pana Boga, co to ma oznaczać? Otrzymał odpowiedź, że w niebie jest obchodzony dzień narodzin Maryi, Matki Syna Bożego, dlatego aniołowie śpiewają. 

Błogosławię Cię na radosne przeżywanie urodzin naszej niebieskiej Mamy.

08 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia