Przystań

Miłosierdzia

14 września 2022
Strzoda, 14 séwnik 2022

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

(J 3, 13-17) Krzyż narzędziem zbawienia

 

Jezus powiedział do Nikodema:

 

«Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.

 

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia