Przystań

Miłosierdzia

15 września 2021
Strzoda, 15 séwnik 2021
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 19, 25-27) Maryja pod krzyżem Jezusa
 

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

 

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia