Przystań

Miłosierdzia

17 kwietnia 2024
Strzoda, 17 łżëkwiôt 2024

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

(J 6, 35-40) Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne

 

Jezus powiedział do ludu:

 

«Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.

 

Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia