Przystań

Miłosierdzia

19 stycznia 2022
Strzoda, 19 stëcznik 2022

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

(Mk 3, 1-6) Uzdrowienie w dzień szabatu

 

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.

 

On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? » Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.

 

A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

 
 
 
 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia